E105 Specificaties & Inhoud verpakking - set

E105 Specificaties & Inhoud verpakking - set

Inhoud verpakking
➜ 1x Naera Nagelfreesmachine
➜ 1x Naera Nagelfreespen
➜ 1x Tafelhouder
➜ 4x Naera Vijlenset
➜ 1x Adapter
➜ 1x Handleiding
 5x Handvijl
 1x Glazen vijl
 50x Schuurrollen (mix grid)
 1x Bokkepoot